Xay dung vung nuoi tom an toan Xây dựng vùng nuôi tôm an toàn

Các cơ sở nuôi tôm áp dụng GAP (qui phạm thực hành nuôi tốt) hoặc CoC (qui phạm nuôi trách nhiệm ) và đáp ứng các qui định của Bộ Thủy sản..

Chat luong dat len hang dau Chất lượng đặt lên hàng đầu

Tại hội nghị bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2005 của ngành thủy sản (TS) vừa được Bộ TS tổ chức tại TP.HCM ngày 23-7, Thứ trưởng..

Chat luong dat len hang dau Chất lượng đặt lên hàng đầu

Tại hội nghị bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2005 của ngành thủy sản (TS) vừa được Bộ TS tổ chức tại TP.HCM ngày 23-7, Thứ trưởng..