» Tìm kiếm:

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Myanmar bac bo phuc trinh ve tu do ton giao cua Bo Ngoai Giao Hoa Ky Myanmar bác bỏ phúc trình về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Myanmar đã bác bỏ một phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liệt kê nước họ vào danh sách các nước vi phạm quyền tự do tôn giáo nghiêm trọng..