» Tìm kiếm:

Bộ NN& PTNT

Chong tham nhung con tinh trang bao che noi bo Chống tham nhũng: còn tình trạng bao che nội bộ

Phó Tổng thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình vừa ký kết luận thanh tra thực hiện luật phòng chống tham nhũng tại UBND Tp.Hải Phòng, Bộ NN -..