Qui hoach chi tiet khu vuc doi Vong Canh Hue Mo rong len den ben Than Qui hoạch chi tiết khu vực đồi Vọng Cảnh (Huế): Mở rộng lên đến bến Than

TT (Thừa Thiên - Huế) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - thông tin,..