» Tìm kiếm:

Bảo Vinh B

Mot so hinh anh khong dep tren dia ban thi xa Long Khanh Dong Nai Một số hình ảnh không đẹp trên địa bàn thị xã Long Khánh (Đồng Nai)

1. Một đoạn dài đường nhựa từ ranh giới đường Nguyễn Văn Bé, phường Xuân Trung, chạy thẳng vào khu nghĩa địa Đất Thánh Xuân Lộc, thuộc ấp..