» Tìm kiếm:

Bạch Văn Đấu

Chay cho Ha Dong Truong BQL cho noi gi Cháy chợ Hà Đông: Trưởng BQL chợ nói gì?

(TP) Mở đầu câu chuyện, ông Bạch Văn Đấu - Trưởng ban quản lý chợ Hà Đông thẳng thắn: "Trách nhiệm trước hết thuộc về tôi".

Thanh lap ban chi dao sap xep cho kinh doanh Thành lập ban chỉ đạo sắp xếp chỗ kinh doanh

TT(Hà Nội) - Sáng 20-12, trưởng ban quản lý chợ Hà Đông (Hà Tây) Bạch Văn Đấu cho biết sau khi hàng loạt tiểu thương kinh doanh tại chợ cũ..