» Tìm kiếm:

Bùi Tấn Thuận

Mua xe dau gia sang ten khong duoc Mua xe đấu giá, sang tên không được!

Ngày 12-5-2005, Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp 30-4 tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Công ty 30-4) tổ chức bán đấu giá chiếc ôtô bốn..