» Tìm kiếm:

Bùi Kim Tú

Cum gia cam da lan ra 23 tinh thanh Cúm gia cầm đã lan ra 23 tỉnh, thành

Từ ngày 1 – 21/1 đã có 376 điểm phát dịch ở 232 xã, 86 huyện của 23 tỉnh, thành phố, báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết.