» Tìm kiếm:

Bù Gia Mập Nguyễn Đại Phú

Kiem lam rung Bu Gia Map lam sai nen bi danh Kiểm lâm rừng Bù Gia Mập làm sai nên bị đánh

Ngày 8/4, Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập Nguyễn Đại Phú đã xin lỗi cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Đắc Nông về những việc làm sai..