» Tìm kiếm:

Bình Thuận Trần Đức Tiến

Binh Thuan Thi xa Lagi moi goi dau tu Bình Thuận: Thị xã Lagi mời gọi đầu tư

Lần đầu tiên ở Bình Thuận, một thị xã tổ chức kêu gọi đầu tư thông qua họp báo. Đó là thị xã Lagi và cuộc họp báo tổ chức ngày 2.8. Phó..