» Tìm kiếm:

Bình Định Trần Văn Quí

Doan Thanh tra lien nganh kiem tra hoat dong Cong ty L A S Y C Đoàn Thanh tra liên ngành kiểm tra hoạt động Công ty L.A.S.Y.C

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định Trần Văn Quí ngày 6.6 cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã thành lập đoàn Thanh tra..