Thue nguoi dong gia chong gia 10 trieu dong Thuê người đóng giả chồng giá 10 triệu đồng

Bỏ tiền thuê người đóng giả chồng cùng đi đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp nhà vay tiền là cách mà Hồ Thị Bích Phương đã thực hiện. Chiêu..