Mua xuan tren doi tay em Mùa xuân trên đôi tay em...

"Tụi em thích người khác gọi mình là bán bông, chứ nói bán... hoa sẽ khiến nhiều người hiểu lầm, nguy lắm!". Một cô nói giỡn mà thiệt, mấy..