» Tìm kiếm:

Báo Yomiuri Shimbun

ACU don vi tien te chung cua chau A ACU - đơn vị tiền tệ chung của châu Á

Báo Yomiuri Shimbun của Nhật số ra ngày 13-1 đưa tin Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chuẩn bị công bố đơn vị tiền tệ chung châu Á (ACU)..