» Tìm kiếm:

Bà Tuyết Loan

Mua banh Trung thu Hon 800 ty dong de bieu tang Mùa bánh Trung thu: Hơn 800 tỷ đồng để biếu tặng !

Bà Tuyết Loan, giám đốc kinh doanh của công ty thương mại dịch vụ tại Q.3 nhận được 22 hộp bánh trung thu do khách hàng, nhân viên, bạn bè..