» Tìm kiếm:

Bà Trần Thị Lý

Ai da bao che cho sai pham cua ong Hieu truong truong Xiec Ai đã bao che cho sai phạm của ông Hiệu trưởng trường Xiếc?

Bà Trần Thị Lý, Phó Hiệu trưởng, kiêm phó Bí thư Chi bộ biết rõ việc sửa văn bằng, hạ tuổi của Ông Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng trường Xiếc..