» Tìm kiếm:

Bà Trương Hải Đường

Xay dung he thong ke khai thue dien tu Xây dựng hệ thống kê khai thuế điện tử

Bà Trương Hải Đường, giám đốc Trung tâm Tin học của Tổng cục Thuế, cho biết trong thời gian tới ngành thuế sẽ xây dựng hệ thống kê khai..