Du lich Da Lat Lo nho dam thuyen ) Du lịch Đà Lạt: "Lỗ nhỏ đắm thuyền"

Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có nhiều nỗ lực và sáng kiến để thu hút du khách như: nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo thêm sản phẩm du..