» Tìm kiếm:

Bà Paula Mary Shugart

Don vi to chuc Hoa hau Hoan vu 2008 cam den chay truoc o to Đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008 "cầm đèn chạy trước ô tô"?

"Cty CIAT đã đi ngược quy trình. Lẽ ra, Cty phải bàn bạc với các đơn vị, nắm được các nguồn tài trợ rồi các điều kiện, khả năng thực..