» Tìm kiếm:

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Lao dong di Y Luong toi thieu 2.000 USD thang Lao động đi Ý: Lương tối thiểu 2.000 USD/tháng

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) cho biết trong quí 2 này, 50 lao động đầu tiên của AIC sẽ đến Ý..