» Tìm kiếm:

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng

Bao quan vaccin Thay ma so Bảo quản vaccin: Thấy mà sợ!

"Khi đi kiểm tra công tác bảo quản vaccin ở các trạm y tế xã, phường và cả ở quận, huyện tôi thấy sợ quá! Vaccin được để chung nhiều loại..