» Tìm kiếm:

Bà Nguyễn Phương Anh

Tieu chuan khach san VN se nhu the nao Tiêu chuẩn khách sạn VN: sẽ như thế nào?

Tổng cục Du lịch VN hiện chịu trách nhiệm chính trong dự án xây dựng hệ thống tiêu chuẩn khách sạn (KS) chung cho các nước thuộc tiểu vùng..