» Tìm kiếm:

Bà Nguyễn Kim Hương

Chua hoc THPT van lay bang Thac si Chưa học THPT vẫn lấy bằng Thạc sĩ

TP - Bà Nguyễn Kim Hương hiện là thạc sĩ, Trưởng phòng Giáo dục thị xã An Khê-Gia Lai, đang học Cử nhân Chính trị tại Đà Nẵng. Thời gian..

Chua hoc THPT van co bang Thac si Chưa học THPT vẫn có bằng Thạc sĩ

Bà Nguyễn Kim Hương hiện là Thạc sĩ, Trưởng phòng Giáo dục thị xã An Khê-Gia Lai, đang học Cử nhân Chính trị tại Đà Nẵng. Dù công tác bên..