» Tìm kiếm:

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa

Giay to tuy than Dan kho vi cai vong luan quan Giấy tờ tùy thân: Dân khổ vì cái vòng luẩn quẩn

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa sinh năm 1943 và sống tại Phnôm Pênh (Campuchia) cho tới năm 1975, gia đình thuộc diện có công với cách mạng. Bà bị Pôn..