» Tìm kiếm:

Bà Marlene Somsak

Palm muon ban minh Palm muốn "bán mình"

Thông tin về việc Palm muốn "bán mình" lại một lần nữa được làm sống lại sau khi một trang tin chuyên ngành di động cho biết có thể bản hợp..