» Tìm kiếm:

Bà Maria Paz Ramos

Tay Ban Nha uu tien giup cac du an ha tang Tây Ban Nha ưu tiên giúp các dự án hạ tầng

Chính phủ Tây Ban Nha đang thương lượng để tăng thêm 100 triệu euro tiền vay ưu đãi cho các công ty VN. Bà Maria Paz Ramos, vụ trưởng phụ..