» Tìm kiếm:

Bà Lê Thị Ngọc Liên

TP HCM can gap 5.000 lao dong nganh dien tu cho cac KCX KCN TP.HCM: cần gấp 5.000 lao động ngành điện tử cho các KCX-KCN

Bà Lê Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Trung tâm GTVL các KCX-KCN (Hepza) cho biết trung tâm đang cần tuyển gấp 5.000 lao động ngành lắp ráp..