» Tìm kiếm:

Bà Lê Phúc Loan

Thu tuc hoi huong the nao Thủ tục hồi hương thế nào?

Hỏi: Tôi là Việt kiều Pháp, nay đã lớn tuổi muốn hồi hương về VN sinh sống. Xin hỏi thủ tục ra sao? Nếu hồi hương thì chúng tôi có còn được..