» Tìm kiếm:

Bà Lê Hồng Loan

UNICEF ho tro chuong trinh bao ve tre em Viet Nam UNICEF hỗ trợ chương trình bảo vệ trẻ em Việt Nam

Bà Lê Hồng Loan, trưởng phòng bảo vệ trẻ em của UNICEF - Hà Nội cho biết trong kế hoạch hành động năm 2005, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc..