» Tìm kiếm:

Bà Deborah Clarke

Se khong co thay doi lon trong cac chinh sach uu tien hang dau tai Viet Nam “Sẽ không có thay đổi lớn trong các chính sách ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam”

Nhân dịp Vương quốc Anh có chính phủ mới, phóng viên Thanh Nien Online đã có cuộc tiếp xúc với bà Deborah Clarke - Tổng lãnh sự Vương quốc..