» Tìm kiếm:

Bà Chung Thị Vân

Phu huynh lo ngai khi biet con hoc chung voi tre bi HIV Phụ huynh lo ngại khi biết con học chung với trẻ bị HIV

Bà Chung Thị Vân, Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh của Mầm non tư thục Hoàng Mai tỏ vẻ lo ngại khi biết tin có một trẻ nghi nhiễm HIV xin..