» Tìm kiếm:

Bà Anupuma Rao Sinh

Viet Nam Hinh mau xoa doi giam ngheo tieu bieu Việt Nam - Hình mẫu xoá đói giảm nghèo tiêu biểu

Bà Anupuma Rao Sinh, Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khẳng định những kinh nghiệm về xóa..