» Tìm kiếm:

Ayun Thượng

Hang chuc ha rung dau nguon Gia Lai bi chat pha Hàng chục ha rừng đầu nguồn Gia Lai bị chặt phá

Chiều 10/1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong hai tuần qua, một vụ phá rừng tự nhiên diễn ra công khai tại các tiểu khu 435, 436 và 442..