Axis IP Surveillance He thong camera quan sat thong minh qua mang Axis IP-Surveillance: Hệ thống camera quan sát thông minh qua mạng

Sử dụng các mạng IP tiêu chuẩn (LAN, Intranet, Internet...) để truyền thông tin; người sử dụng có thể truy cập và hiển thị hình ảnh từ bất..