Tong tuyen cu Pakistan van dien ra vao 812008 Tổng tuyển cử Pakistan vẫn diễn ra vào 8/1/2008

Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ lâm thời Pakistan Mohammedmian Soomro cho biết chính phủ không có ý định hoãn cuộc bầu cử Quốc hội, đã được..