» Tìm kiếm:

Asahi Shimbunsha

Loan thi vi truyen tranh Loạn thị vì... truyện tranh!

T ập truyện tranh Ninja loạn thị do Nhà xuất bản Kim Đồng biên soạn theo bản tiếng Nhật của Soubee Amako (Nhà xuất bản Asahi Shimbunsha ấn..