» Tìm kiếm:

Aptech Bridge

Thu hep khoang cach giua nha tuyen dung CNTT voi sinh vien Thu hẹp khoảng cách giữa nhà tuyển dụng CNTT với sinh viên

Aptech Bridge là chương trình đầu tiên của Aptech được áp dụng tại TPHCM và Hà Nội, nhằm mục đích tạo cầu nối và thu hẹp khoảng cách giữa..

FPT APTECH mo khoa dao tao ve CNTT FPT APTECH mở khoá đào tạo về CNTT

Tháng 3-2006 tới, chương trình Cầu nối Aptech (Aptech Bridge) của FPT Aptech sẽ khai giảng khoá đầu tiên đào tạo sinh viên đại học chuyên..