» Tìm kiếm:

Antti Vasara

Nokia Nseries multimedia sap den VN Nokia Nseries multimedia sắp đến VN

TS (Helsinki) - Trong cuộc gặp gỡ các nhà báo khu vực châu Á tại đại bản doanh của Nokia tại Phần Lan, Antti Vasara, nhân vật số 2 chuyên..