» Tìm kiếm:

Anh Xiao Zhu

Mot manh thuy tinh 3 5 cm gam trong mat 6 nam Một mảnh thủy tinh 3,5 cm găm trong mắt 6 năm

Anh Xiao Zhu 22 tuổi, người Trung Quốc đã bị một mảnh thuỷ tinh từ một chai bia bắn vào mắt trong một trận ẩu đả cách đây 6 năm ở thành phố..