» Tìm kiếm:

Anh Trần Minh Vũ

Kho vi ban cua vo Khổ vì bạn của vợ

Anh Trần Minh Vũ (quận Bình Thạnh, TP HCM) rất khó xử khi vợ luôn rủ bạn về nhà chơi. Trước mắt họ, chị lại khen chồng hết lời khiến anh..