» Tìm kiếm:

Anh Thượng

Ve But Thap cung Phan Cam Thuong Về Bút Tháp cùng Phan Cẩm Thượng

TTXuân - Tôi quen anh Phan Cẩm Thượng được vài tháng thì anh rủ tôi đi thăm chùa Bút Tháp, hỏi tôi có thời gian ở được vài ba hôm không?..