» Tìm kiếm:

Anh QinetiQ

Tarsier ba o ve duo ng bang Vancouver Tarsier bảo vệ đường băng Vancouver

Tarsier là tên tiếng Anh của một loài khỉ ở Đông Nam Á nổi tiếng với khả năng quay đầu 180 độ. Tên này được tập đoàn kỹ thuật hàng không..