» Tìm kiếm:

Anh Nguyễn Văn Tươi

Phu Sa giua song Hau Phù Sa giữa sông Hậu

TP - Rừng bần xanh um, trái chi chít. Anh Nguyễn Văn Tươi, Phó giám đốc Khu du lịch Phù Sa giới thiệu: “Đây là bần ổi, trái nhỏ, sai, vị..