» Tìm kiếm:

Anh Nguyễn Văn Sang

4.000 co hoi viec lam tai san giao dich lan 3 4.000 cơ hội việc làm tại sàn giao dịch lần 3

Anh Nguyễn Văn Sang, trưởng phòng Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên TP.HCM, cho biết đầu tháng 4-2007, trung tâm sẽ tổ chức sàn giao..

Cuoi nam lao dong pho thong thieu tram trong Cuối năm: lao động phổ thông thiếu trầm trọng

Anh Nguyễn Văn Sang, trưởng phòng Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên, Thành đoàn TP.HCM, cho biết thời gian cận cuối năm, nhu cầu về..