» Tìm kiếm:

Anh Nguyễn Khoa

Thong tin ve mot nam mo tap the Thông tin về một nấm mồ tập thể

Anh Nguyễn Khoa (157 đường Nguyễn Du TP Đà Nẵng) kể: "Đêm giao thừa Tết Mậu Thân, khi ấy tôi 12 tuổi. Từ trên gác nhà tôi nhìn sang chỗ..