» Tìm kiếm:

Anh Nguyễn Hữu Lâm

Vien Rang ham mat bi to cao nho nham rang Viện Răng hàm mặt bị tố cáo nhổ nhầm răng

Anh Nguyễn Hữu Lâm ở huyện Đông Anh (Hà Nội) bị đau chiếc răng số 6 nên đến Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương để nhổ. Khi về nhà, anh phát..