Lang lai cau Làng... “lái cẩu”

Trước khi biến thành “cầy tơ bảy món”, hàng vạn chú khuyển đã “quá cảnh” ở làng Sơn Đông, xã Thành Lộc, huyện Lộc Hậu, tỉnh Thanh..

Lo hong tren website ket qua tuyen sinh Lỗ hổng trên website kết quả tuyển sinh

Anh Lưu Nhật Huy, chuyên viên phần mềm của Công ty Tân Thiên Niên Kỷ, hôm 23/8 đã thông báo về một lỗ hổng nghiêm trọng SQL injection trên..