» Tìm kiếm:

Anh Lê Bùi

Co ve van khong duoc bay Có vé vẫn không được bay

Lo thừa chỗ trên các đường bay, Vietnam Airlines thực hiện chiêu bán dôi lượng vé lên tới 5-10% so với số chỗ thực có. Kết quả là vào những..