» Tìm kiếm:

Anh John Sullivan

Wikipedia Khoa hoc chinh thong hay tri tue fast food Wikipedia – Khoa học chính thống hay trí tuệ... fast-food?

Giáo sư người Anh John Sullivan, giảng viên môn truyền thông đa phương tiện và văn hoá Mỹ tại Đại học Virginia tỏ ý nghi ngờ tính chính xác..