» Tìm kiếm:

Andromeda VIII

Phat hien thien ha moi_ gan trai dat Phát hiện thiên hà mới, gần trái đất

Nhóm nghiên cứu do nhà thiên văn Heather Morrison đứng đầu đã đặt tên cho thiên hà mới là Andromeda VIII. Họ phát hiện ra nó khi nhận ra..